انتقادات و پیشنهادات

در صورت داشتن هرگونه نظر/ انتقاد/ شکایت/ نارضایتی از خدمات ما فرم ذیل را تکمیل نمایید تا به بهبود سیستم ما کمک گردد. یا در غیر این صورت جهت علاقه به اعلام به صورت حضوری به آدرس شرکت که در قسمت تماس با ما قرار دارد حضور به عمل رسانید تا موانع و موضوعات مربوطه بررسی گردد. همچنین امکان تماس تلفنی با مدیریت شرکت سرکار خانم مهندس حسینی در تمام طول ساعت کاری شرکت امکان پذیر می باشد. (شماره تماس 09357340882)